Opdracht particulier Assen Opdracht particulier Assen Opdracht Crematorium Kranenburg Zwolle Opdracht Crematorium Kranenburg Zwolle
Opdracht Crematorium Kranenburg Zwolle Opdracht Crematorium Kranenburg Zwolle Aan de rand Aan de rand
Achter de Hondsrug Achter de Hondsrug Achternevel Achternevel
Binnenkamer Binnenkamer 't Blauwe waterhuis 't Blauwe waterhuis
Bleu gate Bleu gate Bloesem Bloesem
Droommist Droommist Het witte huis Het witte huis
Bomenlandschap Bomenlandschap Kroonheuvel Kroonheuvel
Opdracht kamer van koophandel Veendam Opdracht kamer van koophandel Veendam Landschap in geel Landschap in geel
Landtocht Landtocht Lichtboog (tweeluik) Lichtboog (tweeluik)
Opening Opening  Orvelte 2 Orvelte 2
Plooibaar Plooibaar Savanneh Savanneh
Schuim en land (tweeluik) Schuim en land (tweeluik) Landschap met twee bomen Landschap met twee bomen
Venetië Venetië Verborgen paars Verborgen paars
Verder Verder Vergulde vuurbal Vergulde vuurbal
Verguld vlies Verguld vlies Verwaaide wimpels Verwaaide wimpels
Vlammend moeras Vlammend moeras Vuurland Vuurland
 Wit Lint Wit Lint Witte linten Witte linten
Zandhuizen Zandhuizen Zeven poorten Zeven poorten
Opkomend groen Opkomend groen  

Naar boven